I. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS 2021-2027) - przejdź do informacji na stronie Instytucji Zarządzającej Programem FEDS 2021-2027
 

Informacje o naborach wniosków w ramach FEDS 2021-2027

Komplet wytycznych dla FEDS 2021-2027Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 - przejdź

Prezentacja MFiPR przedstawiającą zmiany wprowadzone ustawą wdrożeniową na lata 2021-2027 w stosunku do ustawy wdrożeniowej na lata 2014-2020 - pobierz

II. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnoślaskiego 2014-2020 (RPO-WD 2014-2020)
Prawo i dokumenty związane z działaniami wdrażanymi przez Instytucję Pośredniczącą DWUP w ramach RPO-WD 2014-2020

1. Dokumenty - Wytyczne - Instrukcje


Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (wersja z 27.10.2023 r.) - pobierz dokument;

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (wersja archiwalna z 20.03.2023 r.) - pobierz dokument;

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (wersja archiwalna z 12.09.2021 r.) - pobierz dokument;

Metodologia szacowania wartości wskaźników (wersja obowiązująca od 12.09.2020 r.) - pobierz plik

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (wersja archiwalna z 30.07.2021 r.) - pobierz dokument;

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (wersja archwalna z 21.10.2020 r.) - pobierz dokument;
Metodologia szacowania wartości wskaźników (wersja archiwalna z 15.04.2020 r.) - pobierz plik
Ramy wykonania (wersja obowiązująca od
15.04.2020 r.) - pobierz plik
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (wersja archiwalna z 19.11.2019 r.) - pobierz dokument;
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (wersja archiwalna 10.07.2019 r.) - pobierz dokument;
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (wersja archiwalna 5.04.2019 r.) - pobierz dokument;

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (wersja archiwalna z 26.02.2019 r.) - pobierz dokument
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (wersja archiwalna z 8.11.2018r.) - pobierz dokument

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (wersja archiwalna z 29.06.2018r.) - pobierz dokument
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (wersja archiwalna z 19.09.2017r.) - pobierz dokument

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (wersja obowiązująca od 10.2016r.) - pobierz dokument
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (wersja archiwalna z 21.01.2015r.) - pobierz dokument


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja aktualna z 26.03.2024r.) - przejdź
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 26.02.2024r.) - przejdź
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 27.03.2024r.) - przejdź
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 24.01.2024r. - przejdź
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 18.12.2023 r.) - przejdź
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archwalna z 27.11.2023 r.) - przejdź

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 31.10.2023 r.) - przejdź
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 28.08.2023 r.) - przejdź
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 26.04.2023 r.) - przejdź

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 29.05.2023 r.)
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 26.04.2023 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 27.03.2023 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 28.02.2023 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 30.01.2023 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja aktualna z 27.12.2022 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 21.11.2022 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 25.10.2022 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 20.09.2022 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 30.08.2022 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 25.07.2022 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja z 27.06.2022 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja z 1.06.2022 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja z 26.04.2022 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 28.03.2022 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 21.02.2022 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 24.01.2022 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 29.12.2021 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 30.11.2021 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 25.10.2021 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja aktualna z 27.09.2021 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 31.08.2021 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 03.08.2021 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 28.06.2021 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 24.05.2021 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 26.04.2021 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Aktualizacja załącznika nr 5 (z 17 maja 2021 r.) - zobacz
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 30.03.2021 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 22.02.2021 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 26.01.2021 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 29.12.2020 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja aktualna z 23.11.2020 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 26.10.2020 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 29.09.2020 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 27.08.2020 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 28.07.2020 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 29.06.2020 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 19.05.2020 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 27.04.2020 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 15.04.2020 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 30.03.2020 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 24.02.2020 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 27.01.2020 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 30.12.2019 r.) - pobierz dokument; pobierz załączniki; wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 25.11.2019 r. po aktualizacji załaczników 16.12.2019 r.) - pobierz dokumentpobierz załączniki po aktualizacjiwykaz zmian po aktualizacji załaczników
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 25.11.2019 r.) - pobierz dokumentpobierz załącznikiwykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 30.10.2019 r.) - pobierz dokumentpobierz załącznikiwykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 17.09.2019 r.) - pobierz dokumentpobierz załącznikiwykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 30.07.2019 r.) - pobierz dokumentpobierz załącznikiwykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja aktualna z 25.06.2019 r.) - pobierz dokumentpobierz załącznikiwykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 20.05.2019 r.) - pobierz dokumentpobierz załącznikiwykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 29.04.2019 r.) - pobierz dokumentpobierz załącznikiwykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 25.03.2019 r.) - pobierz dokumentpobierz załącznikiwykaz zmian .
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 26.02.2019 r.) - pobierz dokumentpobierz załącznikiwykaz zmian .

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 21.01.2019r.) - pobierz dokumentpobierz załączniki; pobierz aktualizację załaczników nr 3,5,8 (z dnia 11.02.2019 r.); wykaz zmian .
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 18.12.2018r.) - pobierz dokumentpobierz załącznikiwykaz zmian .
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja arhiwalna z 31.10.2018r.) - pobierz dokumentpobierz załącznikiwykaz zmian .
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 15.10.2018r.) - pobierz dokumentpobierz załącznikiwykaz zmian .
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 25.09.2018r.) - pobierz dokumentpobierz załącznikiwykaz zmian .
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 28.08.2018r.) - pobierz dokumentpobierz załączniki wykaz zmian .
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 24.07.2018r.) - pobierz dokumentpobierz załącznikiwykaz zmian .
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 25.06.2018r.) - pobierz dokumentpobierz załącznikiwykaz zmian .
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja aktualna z  29.05.2018r.) - pobierz dokumentpobierz załącznikiwykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z  11.05.2018r.) - pobierz dokumentpobierz załącznikiwykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z  23.04.2018r.) - pobierz dokumentpobierz załącznikiwykaz zmian .
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z  28.03.2018r.) - pobierz dokumentpobierz załącznikiwykaz zmian .
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 19.02.2018r.) - pobierz dokumentpobierz załącznikiwykaz zmian .
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 30.01.2018r.) - pobierz dokumentpobierz załącznikiwykaz zmian .
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja aktualna z 12.12.2017r.) - pobierz dokument;  pobierz załączniki;  wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 10 października 2017r.) - pobierz dokument;  pobierz załączniki;  wykaz zmian
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 26 czerwca 2017r.) - pobierz dokument wraz z załącznikami
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 24 maja 2017r.) - pobierz dokument wraz z załącznikami

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 5 maja 2017r.) pobierz dokument wraz z załącznikami

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja aktualna z 27 marca 2017r.) - pobierz dokument wraz z załącznikami
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 27 lutego 2017r.) - pobierz dokument wraz z załącznikami
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 23 stycznia 2017r.) - pobierz dokument wraz z załącznikami
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 19 grudnia 2016r.) - pobierz dokument wraz z załącznikami
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 9 listopada 2016r.) - pobierz dokument wraz z załącznikami
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 27 października 2016r.) - pobierz dokument wraz z załącznikami
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 6 października 2016r.) - pobierz dokument wraz z załącznikami
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 26 września 2016r.) - pobierz dokument wraz z załącznikami
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 28 sierpnia 2016r.) - pobierz dokument wraz z załącznikami

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 27 lipca 2016r.) - pobierz dokument wraz z załacznikami
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 29 czerwca 2016r.) - pobierz dokument wraz z załacznikami
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 23 maja 2016r.) - pobierz dokument wraz z załacznikami
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 04.2016r.) - pobierz dokument wraz z załącznikami
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 29.03.2016r.) - pobierz dokument wraz z załacznikami
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 22.02.2016r.) - pobierz dokument wraz z załacznikami
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 25.01.2016r.) - pobierz dokument wraz z  załącznikami
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 28.12.2015r.) - pobierz dokument wraz z  załacznikami
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 23.11.2015r.) - pobierz dokument wraz z załacznikami
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 26.10.2015r.) - pobierz dokument wraz z załącznikami
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (Wersja archiwalna z 14.09.2015r.) - pobierz plik wraz z załącznikami 
Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 w zakresie Działania 8.1. (Wersja archiwalna) - pobierz dokument


Ustawa z 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (22.04.2020 r.) - pobierz plik
Informacja o ustawie; Materiał dot. wyboru projektów;

Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  - pobierz plik (wersja aktualna z 14.02.2018r.)
pobierz plik (wersja archiwalna z 30.11.2017r.) pobierz plik (wersja archiwalna z 5.10.2017r.) pobierz plik (wersja archiwalna z 28.08.2017r.) pobierz plik (wersja archiwalna z11.05.2017r.) pobierz plik (wersja archiwalna z 16.02.2017r.)/ pobierz plik (wersja archiwalna z 20.01.2017r.) / pobierz plik (wersja archiwalna) / pobierz plik (wersja archiwalna) / pobierz plik (wersja archiwalna)

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (z 13.02.2018r.) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (wersja archiwalna z 31.03.2017r.) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (wersja archiwalna z 31.03.2015) - pobierz dokument

Wytyczne w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 (13.04.2018r.) - pobierz plik

Wytyczne programowe IZ RPO WD dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020 - pobierz plik

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja aktualna z 26.09.2016r.) - pobierz plik
Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja archiwalna z 02.08.2016r.) - pobierz plik
Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja archiwalna) - pobierz plik

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja obowiązująca od 1.01.2021 r.) - zobacz więcej
Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych (zmiana z 16.12.2021  r.) - przejdź do informacji

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z 23.08.2017r.) - pobierz dokument

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja archiwalna z 14.10.2016) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja archiwalna)- pobierz dokument

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (Wersja aktualna z 19.04.2021 r.) - pobierz dokument
Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych  (aktualizacja z 27 kwietnia 2022 r.) - pobierz
Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych  od 19 kwietnia 2021 r. - pobierz
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (Wersja archiwalna z 16.04.2020 r.) - pobierz dokument

Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych (zmiana z 23.12.2020  r.) - przejdź do informacji
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (Wersja archiwalna z 8.08.2019 r.) - pobierz dokument

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (Wersja archiwalna z dnia 1.01.2018r.) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (Wersja archiwalna z dnia 2.11.2016r.) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (Wersja archiwalna z dnia 22.07.2015r.) - pobierz dokument

Procedura weryfikacji wielokrotnego uczestnictwa w projektach konkursowych EFS z zakresu aktywizacji zawodowej (aktualizacja - lipiec 2021 r.) - pobierz plik

Wytyczne w zakresie realizacji  projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 ( wersja aktualna z dnia 01.01. 2019 r) -  pobierz dokument
Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych (zmiana z 29.12.2020  r.) - przejdź do informacji
Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (wersja archiwalna z dnia 30.12.2016) - pobierz dokument

Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 -pobierz dokument

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (wersja z 31.07.2019) - pobierz dokument
Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych  (aktualizacja z 27 kwietnia 2022 r.) - więcej
Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych (23.04.2020 r.) - pobierz plik
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (wersja archiwalna z 09.01.2018) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (wersja archiwalna z 24.10.2016) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  (wersja archiwalna z 03.03.2016) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa (Wersja archiwalna z 28.05.2015r.) - pobierz dokument

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 (wersja aktualna obowiązująca od dnia 21.06.2019r.) - pobierz plik
Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych (zmiana z 23.12.2020  r.) - przejdź do informacji
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 (wersja archiwalna z dnia 1.01.2018r.) - pobierz plik
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 (wersja archiwalna z dnia 8.12.2016r.) - pobierz plik
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 (wersja archiwalna) - pobierz dokument

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014 – 2020 (wersja aktualna obowiązująca od dnia 31.08.2021r.) - pobierz dokument
Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych  (aktualizacja z 27 kwietnia 2022 r.) - więcej
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014 – 2020 (wersja archiwalna z dnia 20.08.2019r.) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014 – 2020 (wersja archiwalna z dnia 1.01.2018r.) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014 – 2020 (wersja archiwalna) - pobierz dokument


Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji (wersja aktualna obowiązująca od dnia 11.09.2019 r.) - pobierz dokument
Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych  (aktualizacja z 27 kwietnia 2022 r.) - więcej
Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych (zmiana z 23.12.2020  r.) - przejdź do informacji
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji (wersja aktualna obowiązująca od dnia 1.01.2018r.) - pobierz dokument

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji (wersja archiwalna) - pobierz dokument

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020  - pobierz dokument


Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (z dnia 18.08.2020 r.) - pobierz dokumenty

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja archiwalna) - pobierz dokumenty
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja archiwalna) - pobierz dokumenty

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020 -pobierz dokument (wersja aktualna z 28.10.2015r.)
 

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (z dnia 3.11.2016r.) - pobierz dokument załaczniki do wytycznych - pobierz
Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (wersja archiwalna z dnia 30.04.2015r.) - pobierz dokument

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 (wersja aktualna z 02.2017r.) - pobierz dokument /pobierz załączniki
Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych (8.05.2020 r.) - pobierz plik
Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 (wersja archiwalna) - pobierz dokument


Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i męzczyzn (wersja aktualna obowiązująca od 11.04.2018r.) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i męzczyzn (wersja archiwalna z 2015r.) - pobierz dokument
Pytania i odpowiedzi dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych - pobierz dokument


Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (wersja aktualna od 13.01.2022 r.) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (wersja archiwalna od 19.12.2017 r.) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (wersja archiwalna) - pobierz dokument

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014–2020 - pobierz plik

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja aktualna obowiązujące od 5.01.2022 r.) - pobierz dokument
Informacja o częściowym zawieszeniu ww. wytycznych od 13.01.2022 r. do 31.12.2022 r. - przejdź do informacji
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja archiwalna z 3 października 2019r.) - pobierz dokument
Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych (zmiana z 23.12.2020  r.) - przejdź do informacji
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja archiwalna z 6 marca 2018r.) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja archiwalna z 28 maja 2015r.) - pobierz dokument

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 (obowiązujące od 30.10.2018r.) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 (wersja archiwalna z dnia 22.09.2015r.) - pobierz dokument


Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (z 11.07.2022 r.) - pobierz plik
Wykaz zmian w wytycznych z 11.07.2022 r. - pobierz plik
Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych do 31.12.2023 r. (od 23.08.2023  r.) - przejdź do informacji

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (wersja archiwalna z dnia 10.01.2019 r.) - pobierz plik
Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych (zmiana z 23.12.2020  r.) - przejdź do informacji


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - pobierz plik

Strategia komunikacji Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego - pobierz dokument

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (wersja aktualna z 14.06.2016r.) - pobierz dokument / (wersja archiwalna 9.07.2015r.) - pobierz dokument
Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (wersja z 11.06.2015r.) - pobierz dokument
Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 - pobierz plik
Pakiet logotypów możliwych do wykorzystania przy realizacji projektów realizowanych ze środków EFS w ramach RPO WD 2014-2020 - pobierz logotypy

Podręczniki dotyczące stosowania zasady DNSH („Do No Significant Harm"/ "nie czyń znaczącej szkody") w perspektywie finansowej 2021-2027:


2. Centralny system teleinformatyczny SL2014:
- Podręcznik Beneficjenta SL 2014 ...więcej
Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta RPO WD 2014-2020 Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne – wersja 1.1 z 03.10.2016 r. - pobierz plik
Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta RPO WD 2014-2020 Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy (Działanie 8.1-8.4) i Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne – instrukcja do SL2014 - pobierz plik

3. Pisma - Komunikaty - Zalecenia - Regulaminy (IK UP, IZ oraz IP)

Informacja dla beneficjentów dotycząca aktualnych zasad promocji projektów realizowanych z FE (publ. 24.05.2022 r.) - przejdź

Pismo w sprawie wykluczenia podmiotów i obywateli Federacji Rosyjskiej w postępowaniach o
udzielenia zamówienia publicznego, finansowanych z funduszy europejskich (17.05.2022 r.) - pobierz plik

Zakaz udziału rosyjskich i białoruskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach w ramach unijnych sankcji nałożonych na Federację Rosyjską i Białoruś (publ. 25.02.2022 r.) - więcej

Pismo IK UP w sprawie terminu składania ofert - godzina upływu terminu wyznaczonego w dniach (publ. 19.01.2022 r.) - pobierz plik

Komunikat dotyczący sposobu szacowania wartości zamówienia w dokumentacjach przetargowych (13.01.2022 r.) - pobierz plik

Materiał informacyjny w zakresie procedury potwierdzania dokumentem urzędowym kwalifikowalności uczestników (osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo) w projektach EFS (wersja po erracie z 21.01.2021 r.) - pobierz materiał informacyjny, pobierz załącznik wzór druku US-7, pobierz załącznik wzór zaświadczenia ZUS

Pismo  Ministerstwa Finansów w sprawie używania wyrażenia "lub równoważne" w specyfikacjach do zamówień publicznych (5.08.2020 r. ) - pobierz plik

Uchwała ZWD w sprawie przyjęcia rozwiązań na rzecz sprawnej realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w związku z epidemią koronawirusa w Polsce (23.03.2020 r.) - pobierz plik

Rekomendacje MFiPR dotyczące działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z EFS (z 16.03.2020 r.) - pobierz

Rekomendacje MFiPR dotyczące działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z środków UE (z 13.03.2020 r.) - pobierz

Regulamin Komisji Oceny Projektów (KOP) - przejdź

Podstawowe informacje dotyczące zachowania trwałości w projektach z działania 8.4 oraz  Oświadczenie o zachowaniu trwałości w projektach 8.4 i Sprawozdanie z zachowania trwałości - przejdź
 

Komunikat w sprawie nowych ustaw związanych z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach finansowanych z EFS oraz EFRR  - pobierz plik
Poradnik MFiPR ułatwiający podmiotom publicznym wdrożenie przepisów dotyczących zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz dostępności cyfrowej - pobierz plik

Komunikat w sprawie podwójnego finansowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (publ. 16.07.2019 r.) - przejdź

Omnibus regulation – dane uczestników projektów RPO WD - przejdź

Komunikat Instytucji Pośredniczącej RPO WD w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektów w ramach RPO WD 2014-2020 (publ. 2.04.2019 r.) - pobierz plik

Komunikat w sprawie Obowiązku informacyjnego wynikającego z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) - przejdź

KOMUNIKATU W SPRAWIE WEJŚCIA W ŻYCIE Z DNIEM 02.09.2017 R. ZMIAN DO USTAWY Z DNIA 11 LIPCA 2014 R. O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W ZAKRESIE POLITYKI SPÓJNOŚCI FINANSOWANYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 (publ. 1.09.2017r.) - pobierz plik

KOMUNIKAT IZ RPO WD 2014-2020 w sprawie przyjętej metodologii wyliczania w ramach procedury odwoławczej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów,dotyczący wszystkich naborów w ramach RPO WD 2014-2020 (pobl. 15.05.2017r.) - pobierz plik
Obowiązujące na pażdziernik 2023 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 27.10.2023 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na wrzesień 2023 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 27.09.2023 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na czerwiec 2023 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 22.06.2023 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na maj 2023 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 23.05.2023 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na marzec 2023 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 27.03.2023 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na luty 2023 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 1.03.2023 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na styczeń 2023 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 18.01.2023 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na grudzień 2022 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 23.12.2022 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na listopad 2022 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ.22.11.2022 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na pażdziernik 2022 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ.26.10.2022 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na wrzesień 2022 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ.20.09.2022 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na sierpień 2022 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ.31.08.2022 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na czerwiec 2022 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ.28.06.2022 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na maj 2022 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ.25.05.2022 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na kwiecień 2022 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ.27.04.2022 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na marzec 2022 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ.29.03.2022 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na luty 2022 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ.23.02.2022 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na styczeń 2022 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ.25.01.2022 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na grudzień 2021 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ.22.12.2021 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na listopad 2021 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ.23.11.2021 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na wrzesień 2021 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ.28.09.2021 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na sierpień 2021 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ.26.08.2021 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na lipiec 2021 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ.23.07.2021 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na czerwiec 2021 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ.23.06.2021 r.) - więcej
Obowiązujące na maj 2021 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ.25.05.2021 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na kwiecień 2021 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ.24.04.2021 r.) - pobierz plik

Obowiązujące na marzec 2021 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ.31.03.2021 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na luty 2021 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ.23.02.2021 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na styczeń 2021 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 27.01.2021 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na grudzień 2020 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 30.12.2020 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na listopad 2020 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 24.11.2020 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na październik 2020 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 28.10.2020 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na wrzesień 2020 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 30.09.2020 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na sierpień 2020 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 28.08.2020 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na lipiec 2020 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 23.07.2020 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na czerwiec 2020 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 30.06.2020 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na maj 2020 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 26.05.2020 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na kwiecień 2020 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 17.04.2020 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na marzec 2020 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 24.03.2020 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na luty 2020 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 25.02.2020 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na styczeń 2020 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 16.01.2020 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na miesiąc grudzień 2019 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 31.12.2019 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na miesiąc listopad 2019 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 21.11.2019 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na miesiąc pażdziernik 2019 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 17.10.2019 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na miesiąc sierpień 2019 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 3.09.2019 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na miesiąc lipiec 2019 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 17.07.2019 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na miesiąc czerwiec 2019 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 24.06.2019 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na miesiąc maj 2019 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 31.05.2019 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na miesiąc kwiecień 2019 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 19.04.2019 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na miesiąc marzec 2019 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 25.03.2019 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na miesiąc styczeń 2019 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 17.01.2019 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na miesiąc grudzień 2018 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 20.12.2018 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na miesiąc listopad 2018 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 27.11.2018 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na miesiąc październik 2018 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 18.10.2018 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na miesiąc lipiec 2018 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 17.07.2018 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na miesiąc czerwiec 2018 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 20.06.2018 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na miesiąc maj 2018 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 1.06.2018 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na miesiąc kwiecień 2018 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 17.04.2018 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na miesiąc marzec 2018 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 14.03.2018 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na miesiąc luty 2018 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 15.02.2018 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na miesiąc styczeń 2018 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 16.01.2018 r.) - pobierz plik
Obowiązujące na miesiąc grudzień 2017 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 3.01.2018r.) - pobierz plik
Obowiązujące na miesiąc listopad 2017 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 22.11.2017r.) - pobierz plik
Obowiązujące na miesiąc pażdziernik 2017 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 10.11.2017r.) - pobierz plik
Obowiązujące na miesiąc wrzesień 2017 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 21.09.2017r.) - pobierz plik
Obowiązujące na miesiąc sierpień 2017 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 17.08.2017r.) - pobierz plik
Obowiązujące na miesiąc lipiec 2017 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 18.07.2017r.) - pobierz plik
Obowiązujące na miesiąc czerwiec 2017 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 14.06.2017r.) - pobierz plik
Obowiązujące na miesiąc maj 2017 r. zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą (publ. 25.05.2017r.) - pobierz plik

Komunikatu w sprawie aktualizacji ustalonego obligatoryjnego programu szkoleniowego dla oceniających projekty w ramach RPO WD 2014-2020 w dziedzinie Ochrona zdrowia (publ. 18.09.2018r.) - pobierz plik
Aktualizacja ustalonych obligatoryjnych programów szkoleń dla oceniających projekty RPO WD 2014-2020 (publ. 27.11.2017r.) - więcej
Komunikatów w sprawie aktualizacji obligatoryjnych programów szkoleń dla oceniających projekty w ramach dziedziny Adaptacyjność pracowników (publ. 26.01.2017r.) - pobierz plik

Komunikatów w sprawie aktualizacji obligatoryjnych programów szkoleń dla oceniających projekty w ramach dziedziny Ochrona zdrowia (publ. 26.01.2017r.) - pobierz plik

Pismo Ministerstwa Rozwoju dotyczące realizacji w projektach EFS doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy (publ. 13.06.2016r.) - pobierz

Pismo Ministerstwa Rozwoju dotyczące podlegania przez osoby bierne zawodowo niezarejestrowane w urzędzie pracy składkom na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz wypadkowe z tytułu świadczeń wypłacanych uczestnikom projektu (publ. 13.06.2016r.) - pobierz

Komunikat dotyczący udzielania zamówień publicznych - ...więcej

Ustalenia ETO w zakresie nieprawidłowej realizacji projektów w ramach PO KL, wskazane do zaaplikowania do działań podejmowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 - pobierz dokument

Pismo dot.uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS - pobierz dokument

Pismo dot.kosztów pośrednich w projektach współfinansowanych z EFS realizowanych przez PUP-y - pobierz dokument

Deklaracja w zakresie przeciwdziałania, wykrywania i zwalczania w DWUP nadużyć finansowych i/lub korupcji - pobierz dokument

Informacja dla beneficjentów dot. zwalczania nadużyć finansowych i korupcji - czytaj więcej4. Narzędzia do naborów wniosków aplikacyjnych

SOWA EFS RPDS (System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS w ramach RPO WD 2014-2020).
Narzędzie wykorzystywane od 6 maja 2016r. do wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Dostęp do SOWA RPDS: http://generator-efs.dwup.pl

Aktualne i archiwalne wersje Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w generatorze wniosków SOWA EFS RPDS jak i Instrukcje użytkownika SOWA EFS RPDS dla Wnioskodawców/Benficjentów są publikowane w zakładce Pomoc na http://generator-efs.dwup.pl


Narzędzia/sytemy wykorzystwywane w naborach przed 6.05.2016r.:
- Formularz Wniosku (Excel) o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.4 godzenie życia zawodowego i prywatnego (zaktualizowany dn. 06.04.2016r.) wraz z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ww. formularzu – pobierz

- Formularz Wniosku (Excel) o dofinansowanie projektu  (Działania 9.1 – drugi typ operacji 9.1 A oraz operacje typu 9.1 C) wraz z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ww. formularzu - pobierz

- Formularz Wniosku (Excel) o dofinansowanie projektu - Działanie 9.1 na kompleksowe projekty OPS i PCPR – pierwszy typ operacji 9.1 A wraz z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ww. formularzu - pobierz plik

- Formularz Wniosku (Excel) o dofinansowanie projektu wraz z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w formularzu Excel - Konkurs RPDS.08.03.00-IP.02-02-037/15 - Działanie 8.3 - pobierz pliki

- Formularz Wniosku (Excel) - Działanie 8.2 wraz z instrukcją wypełniania wniosku -o dofinansowanie w formularzu Excel - Działanie 8.2- pobierz pliki

- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formularzu Excel w konkursach ogłaszanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020- wersja 2.1 - pobierz plik

- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formularzu Excel w konkursach ogłaszanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020- wersja 2.0 - pobierz plik

- Plik naprawczy do formularzy Excel - pobierz plik

- Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Obsługi Wniosków (SNOW) - pobierz dokument

- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w konkursach ogłaszanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - pobierz dokument


Archiwalna wesja strony jest dostępna pod adresem http://wupdolnoslaski.praca.gov.pl/web/rpo-wd