KOMUNIKAT IZ RPO WD 2014-2020 w sprawie przyjętej metodologii wyliczania w ramach procedury odwoławczej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów dotyczący wszystkich naborów w ramach RPO WD 2014-2020