Dowiedz się więcej o programie

Wiadomości

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców (podmioty zainteresowane realizacją projektów pomagających osobom fizycznym uruchomić działalności gospodarcze) w ramach konkursu nr   RPDS.08.03.00-IP.02-02-407/20   na spotkanie...

Opublikowaliśmy, w sekcji   Jak skorzystać z programu   (pkt 4.Harmonogram naboru wniosków)   zaktualizowany   Harmonogram naborów wniosków   o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu...

Opublikowaliśmy, w sekcji   Jak skorzystać z programu   (pkt 4.Harmonogram naboru wniosków)   zaktualizowany   Harmonogram naborów wniosków   o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu...

Wydłużamy do 17 września br. nabór wniosków w konkursie nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-401/20. W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej kolejnej porcji odpowiedzi na pytania chcemy umożliwić Państwu zapoznanie się z...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości

Sukcesy projektów

KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia; Program Kapitał Ludzki, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

11 562 341.90 zł

Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE
 

Cele Programu

700000 osób młodych objętych wsparciem

85000 studentów podnoszących kompetencje

120 międzynarodowych programów kształcenia