Dowiedz się więcej o programie

Wiadomości

Opublikowaliśmy w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów   listę projektów wybranych do dofinansowania po rozstrzygnięciu procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-361/19 -  pobierz plik ...

Opublikowaliśmy w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów   listę zawartych umów, po rozstrzygnięciu odwołań w ramach konkursu nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-361/19 - pobierz plik ...

Opublikowaliśmy, w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów FAQ- odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-407/20 -   pobierz plik ...

Opublikowaliśmy w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów   zaktualizowaną, w związku ze zwiększeniem alokacji na konkurs, listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-339/19  -   ...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości

Sukcesy projektów

KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia; Program Kapitał Ludzki, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

11 562 341.90 zł

Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE
 

Cele Programu

700000 osób młodych objętych wsparciem

85000 studentów podnoszących kompetencje

120 międzynarodowych programów kształcenia