Dowiedz się więcej o programie

Wiadomości

Opublikowaliśmy w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów   listę zawartych umów w ramach konkursu nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-361/19 -   pobierz plik ...

Działamy zdalnie, ale jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek !!! - więcej   Nabory wniosków o wsparcie finansowe - w walce ze skutkami epidemii COVID-19 - dla firm oraz osób samozatrudnionych i organizacji pozarządowych (...

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy i powiatowe urzędy pracy z województwa dolnoślaskiego prowadzą nabory wniosków, umożliwiające firmom , a także osobom samozatrudnionym i organizacjom pozarządowym, jednostką kultury, kościołom...

Opublikowaliśmy, w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów   listę zawartych umów  w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-366/19 -   pobierz plik ...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości

Sukcesy projektów

KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia; Program Kapitał Ludzki, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

11 562 341.90 zł

Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE
 

Cele Programu

700000 osób młodych objętych wsparciem

85000 studentów podnoszących kompetencje

120 międzynarodowych programów kształcenia