Dowiedz się więcej o programie

Wiadomości

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy i powiatowe urzędy pracy z województwa dolnoślaskiego prowadzą nabory wniosków, umożliwiające firmom , a także osobom samozatrudnionym i organizacjom pozarządowym, ubieganie się o wsparcie...

Opublikowaliśmy, w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów   listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-366/19 -   pobierz plik ...

Ogłosiliśmy nabór wniosków o dofinansowanie, w ramach konkursu nr   RPDS.09.01.01-IP.02-02-396/20 . Projekty na rzecz integracji społeczno- zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego,...

Działamy zdalnie, ale jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek !!! - więcej   Cykl wideokonferencji dla przedsiębiorców - tracza antykryzysowa dla biznesu (publ. 22.05.2020 r.) - przejdź   Nabory wniosków, umożliwiające...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości

Sukcesy projektów

KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia; Program Kapitał Ludzki, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

11 562 341.90 zł

Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE
 

Cele Programu

700000 osób młodych objętych wsparciem

85000 studentów podnoszących kompetencje

120 międzynarodowych programów kształcenia