Dowiedz się więcej o programie

Wiadomości

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy i powiatowe urzędy pracy z województwa dolnoślaskiego prowadzą nabory wniosków, umożliwiające firmom , a także osobom samozatrudnionym i organizacjom pozarządowym, jednostką kultury, kościołom...

Opublikowaliśmy, w sekcji   Jak skorzystać z programu   (pkt 4.Harmonogram naboru wniosków)   zaktualizowany   Harmonogram naborów wniosków   o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu...

Opublikowaliśmy w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami Poradnik MFiPR ułatwiający podmiotom publicznym wdrożenie przepisów dotyczących zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz dostępności cyfrowej - ...

Opublikowaliśmy w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów Prezentację ze spotkania informacyjnego (7.06.2020 r.) - pobierz plik

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości

Sukcesy projektów

KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia; Program Kapitał Ludzki, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

11 562 341.90 zł

Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE
 

Cele Programu

700000 osób młodych objętych wsparciem

85000 studentów podnoszących kompetencje

120 międzynarodowych programów kształcenia