W tej sekcji znajdziesz przekierowanie do serwisu Mapa Dotacji UE, w którym znajdują się informacje o wszystkich projektach realizowanych w Polsce z Funduszy Europejskich. Zobaczysz tutaj również listę wszystkich projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich.
 
Mapa dotacji - serwis w którym znajdują się informacje o wszystkich projektach realizowanych z Funduszy Europesjkich w Polsce

Lista projektów - lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020

Lista projektów pozakonkursowych - lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym

Informacja o projekcie PT RPO WD 2014-2020 - przejdź