Dowiedz się więcej o programie

Wiadomości

Dział Informacyjno-Szkoleniowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza na Szkolenie on-line dla beneficjentów Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027   „Prawo zamówień Publicznych w...

Zapoznaj się z prawem i dokumentami

I. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS 2021-2027) - przejdź do informacji na stronie Instytucji Zarządzającej Programem FEDS 2021-2027   Informacje o naborach wniosków w ramach FEDS 2021-2027 ...

Dział Informacyjno-Szkoleniowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza na Szkolenie on-line dla beneficjentów Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027   „Pomoc publiczna i pomoc de minimis w...

Dział Informacyjno-Szkoleniowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza na Szkolenie on-line dla beneficjentów Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027   „Projekty edukacyjne w FEDS 2021-2027,...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości

Sukcesy projektów

KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia; Program Kapitał Ludzki, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

11 562 341.90 zł

Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE
 

Cele Programu

700000 osób młodych objętych wsparciem

85000 studentów podnoszących kompetencje

120 międzynarodowych programów kształcenia