Dowiedz się więcej o programie

Wiadomości

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do konsultacji społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030. W ramach konsultacji społecznych można zapoznać się oraz wyrazić opinie i uwagi...

Opublikowaliśmy, w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów informację o I zmianie w regulaminie konkursu nr   RPDS.08.03.00-IP.02-02-407/20 - zwiększenie alokacji. Informacja o I zmianie w Regulaminie...

Wydział Informacji o Funduszach Europejskich w UMWD zaprasza na bezpłatne szkolenie-online: „Sprawozdawczość, kontrola i osiąganie wskaźników na każdym etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020" Szkolenie...

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027 . Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w...

Czytaj więcej w temacie: Wiadomości

Sukcesy projektów

KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia; Program Kapitał Ludzki, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

11 562 341.90 zł

Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE
 

Cele Programu

700000 osób młodych objętych wsparciem

85000 studentów podnoszących kompetencje

120 międzynarodowych programów kształcenia