Konkursu nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-379/20 - spotkanie szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów. Wrocław, 6 lutego 2020 r.