Nagłówek

Newsletter RPO WD

Subskrybuję Newsletter i WYRAŻAM ZGODĘ  na przetwarzanie moich danych (adres e-mail oraz nazwa instytucji) w zakresie podanym w formularzu zgłoszeniowym oraz danych gromadzonych w związku z i w celu przesyłania treści, wymiany informacji oraz obsługi korespondencji Newsletter EFS DWUP. Oświadczam, iż moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem/łam poinformowany/na o przysługujących mi prawach związanych z ich przetwarzaniem.

Klauzule informacyjne
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

. Administratorem danych jest Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5b (http://www.dwup.pl).

. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
iod@dwup.pl lub pisemnie na adres

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Inspektor Ochrony Danych
Al. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław

. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie poniższej zgody  w celu przesyłania treści, wymiany informacji oraz obsługi korespondencji Newsletter EFS DWUP.

. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do wglądu do nich, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

. Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez przesłanie stosownej prośby do Inspektora Ochrony Danych lub na adres promocja@dwup.pl z zarejestrowanego wcześniej w Newsletter adresu e-mail.

. Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 

Zapisz się do newslettera