Zapytania ofertowe wnioskodawców

Informujemy, że baza konkurencyjności prowadzona przez MR udostępniła możliwość publikowania zapytań ofertowych przez wnioskodawców. W związku z tym zmienia się sposób upubliczniania zapytań w ramach RPO.
Komunikat dotyczący zmiany sposobu publikacji zapytań ofertowych jest dostępny pod adresem:
http://rpo.dolnyslask.pl/komunikat-dla-wnioskodawcow-rpo-wd-2014-2020-w-zakresie-publikacji-zapytan-ofertowych-zgodnie-z-obowiazujacymi-wytycznymi-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-2/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że począwszy od 1 grudnia 2017r. publikację zapytań ofertowych,  wnioskodawców/potencjalnych realizatorów projektów, którzy zdecydowali się rozpocząć realizację projektów przed podpisaniem umowy* o dofinansowanie z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, należy dokonywać na Portalu Zamówień Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoślaskiego - przejdź 


Jednocześnie informujemy, że od 1 grudnia 2017r. przestajemy przyjmować zapytania ofertowe do publikacji w niniejszej zakładce kierowane na  adres e-mail: zapytania@dwup.pl

Niniejsza zakładka jest przeznaczona do publikacji zapytań ofertowych, tylko tych wnioskodawców/potencjalnych realizatorów projektów, którzy zdecydowali się rozpocząć realizację projektów przed podpisaniem umowy* o dofinansowanie z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy. 
Zasady dotyczące umieszczania zapytań ofertowych:
 1. Materiały do publikacji zapytania należy przesłać na adres e-mail: zapytania@dwup.pl .
   
 2. Materiały do publikacji zapytania przyjmujemy w formacie: doc, docx lub pdf.
  Na stronie nie będziemy publikować materiałów w formacie jpg i skanów (zobacz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków… , rozdz. 6.5.2, pkt 8)
   
 3. Wraz z materiałami do publikacji, w treści wiadomości (e-mail) należy podać:
  - tytuł/ przedmiot zamówienia,
  - datę rozstrzygnięcia zapytania
  - dane kontaktowe do osoby zlecającej publikację oraz nazwę podmiotu/instytucji/firmy, która składa zapytanie (nazwa i adres podmiotu, imię i nazwisko oraz telefon).
   
 4. Materiał przesłany zgodnie z powyższymi wymaganiami zostanie opublikowany w terminie do 3 dni roboczych od daty jego przesłania.
   
 5. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę ogłoszeń umieszczanych w ramach zapytań ofertowych. Udział DWUP w publikacji ww. zapytań ma wyłącznie charakter techniczny..

W przypadku pytań dotyczących publikacji zapytań na naszej stronie, prosimy o kontakt pod nr tel. 71 39 74 110 lub 111.
*- Konieczność publikowania zapytań w tej formie wynika z zapisów  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 (rozdz. 6.5.2, pkt 11).
 

ZAPYTANIA OFERTOWE
Tytuł / przedmiot zamówienia Nazwa podmiotu / instytucji składającej zapytanie Data publikacji Data rozstrzygnięcia zapytania Rozstrzygnięcie
Świadczenie usług w zakresie pracy CASE MANAGERA dla uczestników projektu pn. „SPINACZ" - pobierz pliki Centrum Edukacji i Rozwoju CEDR Sp. z o.o. 2017-09-25 Termin składania ofert do dnia 09-10-2017 pobierz
Zapytanie ofertowe na stanowisko koordynatora projektu "Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (CENTRUM DZWONI)" - pobierz pliki Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Głogowie 2017-09-22 Rozstrzygnięcie oferty do dnia 02-10-2017 pobierz
Świadczenie usług w zakresie pracy CASE MANAGERA dla uczestników projektu pn. „Moja Szansa" - pobierz pliki Fundacja Raduga 2017-09-22 Termin składania ofert do dnia 05-10-2017 pobierz
Świadczenie usług w zakresie pracy CASE MANAGERA dla uczestników projektu pn. „SPINACZ" - pobierz pliki Fundacja Raduga 2017-09-22 Termin składania ofert do dnia 05-10-2017
pobierz
 
Zapytanie ofertowe na stanowisko koordynatora projektu "Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (CENTRUM DZWONI)" - pobierz pliki Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Głogowie 2017-09-22 Rozstrzygnięcie oferty do dnia 02-10-2017 pobierz
Świadczenie usług w zakresie pracy CASE MANAGERA dla uczestników projektu pn. „Moja Szansa" - pobierz pliki Fundacja Raduga 2017-09-22 Termin składania ofert do dnia 05-10-2017 pobierz
Świadczenie usług w zakresie pracy CASE MANAGERA dla uczestników projektu pn. „SPINACZ" - pobierz pliki Fundacja Raduga 2017-09-22 Termin składania ofert do dnia 05-10-2017 pobierz