Nabór fiszki projektu pozakonkursowego EURES w ramach Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy - rok 2019