Szkolenie ZIT WrOF. Kwalifikowalność wydatków. Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczanie projektów. Wrocław - czerwiec 2019 r.