Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów (organizacje pozarządowe i inne podmioty) projektów w ramach działania 9.1 oraz 9.2 RPO WD. Rozliczanie projektów, kwalifikowalność wydatków, zamówienia publiczne. Wrocław - 20 maja 2019 roku