Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców - 14 marca br.. Konkurs nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-342/19