Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego. Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkursy horyzontalne. Nr konkursu: RPDS.08.04.01-IP.02-02-339/19