Spotkanie informacyjne UMWD dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania 10.4.1 - konkurs horyzontalny - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy