Wolne środki dla procedury odwoławczej na październik 2023 r.