Bezpłatne szkolenie on-line dla beneficjentów Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 „Zasada konkurencyjności i zamieszczanie ogłoszeń w bazie konkurencyjności w projektach FEDS 2021-2027” - 12 września 2023 r.