Konkurs nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-437/22 (typ projektów 8.2.A - 8.2.C). Webinarium dla wnioskodawców - 14 czerwca..