Konkurs nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-407/20. Zaktualizowana lista podpisanych umów z operatorami oferującymi dofinansowania do działaności gospodarczej.