Prawo zamówień Publicznych w świetle realizacji projektów RPO WD 2014-2020. Bezpłatne szkolenie online - 12 maja 2021 r.