Sprawozdawczość, kontrola i osiąganie wskaźników na każdym etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020. Bezpłatne szkolenie - online - 14 kwietnia br.