Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-396/20. Prezentacja ze spotkania.