Częściowe zawieszenie stosowania Wytycznych - obszar edukacji oraz PI i PH.