Zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w związku z procedurą odwoławczą - marzec 2020 r.