Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców - OPS i PCPR. Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-366/19. Wrocław 3 października br.