Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-361/19. Zmiana terminu naboru i załącznika do regulaminu.