Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-352/19. Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej po procedurze odwoławczej.