Zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w związku z procedurą odwoławczą - sierpień 2019 r.