Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-178/16. Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Informujemy, że w sekcji Zobacz ogłoszenia i wynik naborów zostały opublikowane wyniki naboru wniosków prowadzonego w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-178/16: -lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu - pobierz plik -lista członków KOP oceniających wniosku w ramach ww.konkursu - pobierz...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-198/16. Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Informujemy, że w sekcji Zobacz ogłoszenia i wynik naborów zostały opublikowane wyniku naboru wniosków prowadzonego w ramach konkursu nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-198/16 : - lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu - pobierz plik - lista członków KOP oceniających wniosku w ramach ww.konkursu - pobierz...

Warsztaty dla beneficjentów realizujących projekty. Wrocław - wrzesień 2017r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zorganizuje w swojej siedzibie we Wrocławiu warsztaty z zakresu prawidłowej realizacji projektów. W związku z powyższym zapraszamy Państwa do wypełniania formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres grzegorz.kucharski@dwup.pl oraz zgłaszanie na formularzu problemów jakie powinny być...

Ogłoszenie naboru na projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i ich rodzin.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania nr 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne na projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego,...

Lista wniosków po ocenie zgodności ze Strategią ZIT WrOF i ZIT AW. Konkursy nr RPDS.08.04.04-IP.02-02-201/16 i RPDS.08.04.02-IP.02-02-199/16

Informujemy, że w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów zostały opublikowane: - lista projektów po ocenie zgodności ze strategią ZIT WrOF dla Konkursu nr RPDS.08.04.02-IP.02-02-199/16 - pobierz plik - lista projektów po ocenie zgodności ze strategią ZIT AW dla Konkursu nrRPDS.08.04.04-IP.02-02-201/16 - pobierz plik ...

Wyświetlanie 1 - 5 z 291 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5