Skorzystaj z systemu informatycznego

Od 8 sierpnia 2018 r. , wszelkie nowe dokumenty i informacje poświęcone wdrażaniu przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy RPO WD 2014-2020 są publikowane tylko na nowej stronie - przejdź do nowej strony SYSTEM...

Nowa strona DWUP poświęcona wdrażaniu RPO WD 2014-2020

Szanowni Państwo, informujemy o uruchomieniu nowej strony DWUP poświęconej wdrażaniu RPO WD 2014-2020. Nowa strona jest dostępna pod dotychczasowym starym adresem www.rpo.dwup.pl lub poprzez ...

Konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-259/17. Aktualizacja wyniku konkursu.

Informujemy , że w sekcji zobacz ogłoszenia i wyniki naborów została opublikowana zaktualizowana po procedurze odwoławczej, lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu zamkniętego nr...

Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17. Zestawienie zawartych umów.

Informujemy, że w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów   zostało opublikowane Zestawienie, zawartych  umów w konkursie nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17 - pobierz plik ...

RPO WD 2014 -2020 . Aktualizacja

Informujemy, iż  w sekcji: Zapoznaj się z prawem i dokumentami zamieszczona została aktualna wersja RPO WD 2014-2020, obowiązująca od 29.06.2018 r. wraz z informacją na temat ustanowienia ram wykonania dla Regionalnego...

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji. Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-291/18

Informujemy, że w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów   została opublikowana Lista wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach Konkursu nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-291/18 -   ...

Konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-259/17. Zestawienie zawartych umów, miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

Informujemy, że w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów   zostało opublikowane zaktualizowane Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu nr   RPDS.08.04.01-IP.02-02-259/17   -   ...

Konkurs RPDS.09.01.01-IP.02-02-293/18. Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny - negocjacje - runda I

Informujemy, że w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów została opublikowana lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny - negocjacje runda I, w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-293/18 - pobierz plik ...

Konkursu nr RPDS.09.03.00-IP.02-02-305/18. Zmiana regulaminu - wydłużenie terminu naboru

Informujemy, że wprowadzono zmiany w regulaminie konkursu nr RPDS.09.03.00-IP.02-02-305/18 (wydłużenie terminu naboru). Informacja o I zmianie dokonanej w ww. Regulaminie konkursu - pobierz plik ogłoszenie o konkursie...

Konkurs RPDS.09.01.01-IP.02-02-293/18. Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej runda II.

Informujemy, że w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów została opublikowana lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-293/18 - pobierz plik ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 539 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10