Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - Aktualizacja

Informujemy, że w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami zostały opublikowane zaktualizowane Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - pobierz plik Ww. zaktualizowane Wytyczne są stosowane od dnia 9 lipca 2018r. Wykaz zmian wprowadzonych w...

INFORMACJA DLA POSZKODOWANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU PT. „DOBRY START W BIZNESIE - kompleksowy program wsparcia przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim” REALIZOWANEGO PRZEZ EUREKA SP. Z O.O.

Informacja dla poszkodowanych uczestników projektu pt. „DOBRY START W BIZNESIE – kompleksowy program wsparcia przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim" realizowanego przez Beneficjenta Eureka Sp. z o.o.  ul. Innowatorów 8 Dąbrowa, 62-070 Dopiewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-293/18. Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

Informujemy, że w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów została opublikowana Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu RPDS.09.01.01-IP.02-02-293/18 runda I - pobierz plik

Plan naborów wniosków na 2019 rok

Informujemy, że w sekcji Jak skorzystać z programu został opublikowany Plan naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na 2019 - pobierz plik

Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-250/17. Lista podpisanych umów

Informujemy, że w sekcji   Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów   zostało opublikowane   Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-250/17  -   pobierz plik

Wyświetlanie 1 - 5 z 522 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5