Zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą - sierpień 2017r.

Informujemy, że w sekcji   Zapoznaj sie z prawem i dokumentami   w cześci PISMA, KOMUNIKATY I ZALECENIA (IKUP, IZ oraz IP) pod   KOMUNIKATEM IZ RPO WD 2014-2020 w sprawie przyjętej metodologii wyliczania w ramach procedury odwoławczej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów, dotyczący...

Informacja o spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych projektodawców związanym z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.

W związku z ogłoszonymi w dniu 27 lipca 2017 roku konkursem w ramach Działania   8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych   Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje 1 spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o...

Informacja o spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych projektodawców związanym z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne. Typy projektów - 9.1 A oraz 9.1 C

W związku z ogłoszonymi w dniu 8 sierpnia 2017 roku konkursem w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja , Poddziałania  9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje 1 spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki w...

II zmiana Regulaminu konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-205/16

Informujemy, że została wprowadzona II zmiana do Regulaminu konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-205/16 - Informacja o II zmianie dokonanej w ww. Regulaminie konkursu - pobierz plik - ogłoszenie o konkursie - pobierz plik - zaktualizowany Regulamin konkursu - pobierz plik Załączniki do ww. Regulaminu nie wymagały...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.04-IP.02-02-208/16

Informujemy, że w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów zostały opublikowane: Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPDS.09.01.04-IP.02-02-208/16 - pobierz plik Lista członków KOP oceniających ww. projekty - pobierz plik ...

Wyświetlanie 1 - 5 z 323 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5