Nabory

Konkurs nr RPDS.08.06.00-IP.02-02-306/18 (typ operacji 8.6 A)

Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.08.06.00-IP.02-02-306/18 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków w celu wyboru operatora projektu na rzecz wzrostu konkurencyjności dolnośląskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych pozwalające na rozwój...

Identyfikacja projektu pozakonkursowego w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy RPO WD 2014-2020

W związku z koniecznością przeprowadzenia identyfikacji projektu pozakonkursowego w ramach Osi priorytetowej 8   Rynek Pracy,   Działania 8.2   Wsparcie osób poszukujących pracy   RPO WD 2014-2020, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 wzywa...

Konkurs nr RPDS.09.03.00-IP.02-02-305/18 (typ operacji 9.3 B)

Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.09.03-00-IP.02-02-305/18 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty z zakresu wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi. Konkurs dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 9...

Nabór nr RPDS.08.01.00-IP.02-02-298/18. Projekty pozakonkursowe PUP.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy    Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy. O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie...

Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-293/18

Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-293/18 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na kompleksowe projekty Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego,...

Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-291/18

Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty na rzecz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Konkurs dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych –...

Konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-290/18

Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki. Konkurs dotyczy...

Nabór fiszek projektów pozakonkursowych PUP w ramach Działania 8.1 Projekty PUP

W związku z koniecznością przeprowadzenia identyfikacji projektów pozakonkursowych w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działania 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy RPO WD 2014-2020, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 ogłasza wezwanie do wypełnienia...

Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-283/17

Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty w zakresie mieszkań chronionych i wspomaganych. Konkurs dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy...

Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17

Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi świadczonych w społeczności lokalnej: Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17 dotyczy projektów w ramach Osi...

Wyświetlanie 1 - 10 z 61 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Wyniki naborów

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.02.04-IP.02-02-235/17

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 3.02.2018r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 5.01.2018r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 5.12.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu po procedurze...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-205/16

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 22.12.2017r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 07.11.2017r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 05.10.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.04.02-IP.02-02-199/16

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 10.10.2017r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 05.10.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (aktualizacja* opub. dnia 06.10.2017r.) - pobierz plik * - komunikat dot. ww....

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.02-IP.02-02-206/16

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 05.10.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 31.08.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających ww. projekty - pobierz plik ...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.03-IP.02-02-207/16

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 07.11.2017r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 05.10.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 22.08.2017r. -   pobierz plik Lista członków KOP oceniających ww....

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.04-IP.02-02-208/16

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 16.11.2017r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 05.10.2017r.) - pobierz plik Skorygowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 10.08.2017r.)* - pobierz plik * - komunikat w sprawie ww. korekty ...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.04.03-IP.02-02-200/16

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 05.10.2017r.) - pobierz plik Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 04.08.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 25.07.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.04.04-IP.02-02-201/16

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 05.10.2017r.) - pobierz plik Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 04.09.2017r.) - pobierz plik Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 04.08.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-178/16

Zestawienie zawartych umów w ramach naboru (z dnia 10.04.2017r.) - pobierz plik , Zestawienie zawartych umów w ramach naboru (z dnia 6.09.2017r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach naboru (z dnia 4.08.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-198/16

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 05.10.2017r.) - pobierz plik Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 04.08.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 23.06.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających ww. projekty - ...

Wyświetlanie 11 - 20 z 57 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10