Nabory

Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17

Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi świadczonych w społeczności lokalnej: Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17 dotyczy projektów w ramach Osi...

Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-262/17

Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-262/17 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty: na rzecz integracji społeczno- zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem...

Konkurs nr RPDS.08.05.00-IP.02-02-260/17

  Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie poprzez wsparcie typu outplacement obejmujące kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. Konkurs nr RPDS.08.05.00-IP.02-02-260/17 dotyczy...

Konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-259/17

Uwaga! Zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby konkursu przez konkurs horyzontalny rozumie się prowadzony w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie przeznaczony dla wszystkich Beneficjentów przewidzianych do aplikowania w Działaniu 8.4 – typ projektu A i obejmujący projekty realizowane na obszarze...

Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-254/17

  Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodkach...

Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-250/17

Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-250/17 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na kompleksowe projekty Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego,...

Konkurs nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-236/17

Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-236/17 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty na rzecz tworzenia nowych i trwałych miejsc pracy poprzez udzielenie bezzwrotnych dotacji. Konkurs nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-236/17 dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy , ...

Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-232/17

  Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-232/17 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty na rzecz usług wsparcia pieczy zastępczej. Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-232/17 dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne , Działania 9.2 Dostęp do wysokiej...

Konkurs nr RPDS.09.02.02-IP.02-02-233/17

  Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.09.02.02-IP.02-02-233/17 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty na rzecz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Konkurs nr RPDS.09.02.02-IP.02-02-233/17 dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne , Działania 9.2 Dostęp do...

Konkurs nr RPDS.09.02.04-IP.02-02-235/17

  Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.09.02.04-IP.02-02-235/17 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty na rzecz usług wsparcia pieczy zastępczej. Konkurs nr RPDS.09.02.04-IP.02-02-235/17 dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne , Działania 9.2 Dostęp do...

Wyświetlanie 1 - 10 z 52 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Wyniki naborów

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.04.03-IP.02-02-200/16

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 05.10.2017r.) - pobierz plik Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 04.08.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 25.07.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających wnioski w ramach...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.04.04-IP.02-02-201/16

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 05.10.2017r.) - pobierz plik Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 04.09.2017r.) - pobierz plik Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 04.08.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-178/16

Zestawienie zawartych umów w ramach naboru (z dnia 10.04.2017r.) - pobierz plik , Zestawienie zawartych umów w ramach naboru (z dnia 6.09.2017r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach naboru (z dnia 4.08.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-198/16

Zestawienie zawartych umów w ramach konkursu (z dnia 05.10.2017r.) - pobierz plik Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 04.08.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 23.06.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających ww. projekty - ...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.04-IP.02-02-197/16

Zestawienie zawartych umów w ramach naboru (z dnia 10.04.2017r.) - pobierz plik , Zestawienie zawartych umów w ramach naboru (z dnia 6.09.2017r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach naboru (z dnia 4.08.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.03-IP.02-02-196/16

Zestawienie zawartych umów w ramach naboru (z dnia 10.04.2017r.) - pobierz plik , Zestawienie zawartych umów w ramach naboru (z dnia 4.08.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 02.06.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających ww. projekty - pobierz...

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.01.02-IP.02-02-195/16

Zestawienie zawartych umów w ramach naboru (z dnia 4.08.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 19.05.2017r.) - pobierz plik Lista członków KOP oceniających ww. projekty - pobierz plik ...

Wyniki naboru RPDS.08.01.00-IP.02-02-230/17 - projekty pozakonkursowe PUP

Zestawienie umów zawartych w ramach naboru ( z dnia 05.05.2017r.) - pobierz plik Lista projektów pozakonkursowych (PUP) wybranych do dofinansowania , według stanu na dzień 7.04.2017 r. - pobierz plik Lista projektów pozakonkursowych (PUP) wybranych do dofinansowania , według stanu na dzień 28.03.2017 r. - pobierz...

Wynik naboru nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-214/16 - DOPS

Informacja o podjętej uchwale dotyczącej realizacji projektu pozakonkursowego w ramach naboru (z dnia 3.01.2017r.) - pobierz Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania w ramach naboru - pobierz

Wyniki naboru - konkurs nr RPDS.09.02.02-IP.02-02-084/16

Lista zawartych umów (wg. stanu na dzien 04.10.2017r)  - pobierz plik Lista zawartych umów (wg. stanu na dzien 14.03.2017r)  - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania po procedurze odwoławczej (z dnia 26.06.2017r.) - pobierz plik Lista projektów wybranych do dofinansowania w...

Wyświetlanie 11 - 20 z 51 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10