Spotkania informacyjne beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy