Powrót

Weryfikacja wniosków o płatność oraz realizacja zamówień publicznych w ramach działania 9.3 - Spotkanie szkoleniowe dla realizatorów projektów w ramach działania 9.3 RPO WD - w zakresie utworzenia i prowadzenia Dziennych Domów Opieki Medycznej (DDOM). Online 30 marca 2021 r.