Powrót

Prawo zamówień Publicznych w świetle realizacji projektów RPO WD 2014-2020. Bezpłatne szkolenie online - 10 marca 2021 r.