Powrót

Zasada konkurencyjności na etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020. Bezpłatne szkolenie - online - 17 lutego.