Powrót

Informacja MFiPR dotycząca postępowań o wartości niższej niż progi określone w art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych