Powrót

Zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w związku z procedurą odwoławczą - grudzień 2020 r.