Powrót

Zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w związku z procedurą odwoławczą - wrzesień 2020 r.