Powrót

Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-401/20. Aktywna integracja (9.1.A - drugi typ operacji oraz 9.1.C.) . Wydłużamy do 17 września br. nabór wniosków w konkursie.