Powrót

Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie używania wyrażenia "lub równoważne" w specyfikacjach do zamówień publicznych