Powrót

Częściowe zawieszenie stosowania Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020