Powrót

Rozwiązania na rzecz sprawnej realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w związku z epidemią koronawirusa w Polsce. Uchwała ZWD.