Powrót

Zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w związku z procedurą odwoławczą - grudzień 2019 r.