Powrót

Aktualizacja obligatoryjnych programów szkoleniowych dla oceniających projekty w ramach RPO WD 2014-2020