Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów (OPS-y, PCPR-y, Gminy i Powiaty) projektów w ramach działania 9.1 oraz 9.2 dotyczące rozliczania projektów, kwalifikowalności wydatków oraz zamówień publicznych. Wrocław, 24 kwietnia 2019 r.