Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców - Wrocław 17 kwietnia br. Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-352/19. Nabór projektów z zakresu aktywnej integracji w Działaniu 9.1 A - drugi typ operacji oraz 9.1. C