Spotkanie informacyjne powiatowych urzędów pracy (Subregion Wałbrzyski i Jeleniogórski) związane z ogłoszonym naborem wniosków nr RPDS.08.01.00-IP.02-02-345/19. Projekty pozakonkursowe PUP. Wrocław, 25 marca 2019 r.