Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców. Nr konkursu: RPDS.08.04.01-IP.02-02-339/19