Warsztaty dla beneficjentów. Prosty język w komunikacji pomiędzy realizatorem a uczestnikiem projektu unijnego oraz założenia dotyczące konkursów planowanych do ogłoszenia w 2019 roku.