Spotkanie informacyjne dla PUP (Subregion Wałbrzyski i Jeleniogórski) w zakresie zamykania projektów pozakonkursowych, współfinansowanych z EFS - Wrocław, 22 listopada 2018 r.