Spotkanie informacyjne dla PUP (Subregion Wrocławski i Legnicki) w zakresie zamykania projektów pozakonkursowych, współfinansowanych z EFS - Wrocław, 21 listopada 2018 r.