Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów (Organizacje Pozarządowe) projektów w ramach działania 9.1 oraz 9.2 w zakresie weryfikacji wniosków o płatność oraz zamówień publicznych. Wrocław, 26 listopada 2018 r.